Sticky Life by Beatriz Maldonado

CREDITS

Photographer: Beatriz Maldonado – @beatriz.maldonado – www.beatrizmaldonado.com
Model: Valentine @ Francina Models – @valentinekozenko – portfolio
Stylism: Christina Estilista – @miyunni – portfolio – facebook
MUAH: Laia Teixidor – @laiat_m – facebook

Sticky_life_beatriz_maldonado_01_150

Top – Zara

Sticky_life_beatriz_maldonado_02_150

Body – H&M

Sticky_life_beatriz_maldonado_03_150 Sticky_life_beatriz_maldonado_04_150

Shirt – Zara / Body – H&M

Sticky_life_beatriz_maldonado_05_150

Top – Bershka / Skirt – Vintage / Shoes – Zara

Sticky_life_beatriz_maldonado_06_150

Dress – Zara

Sticky_life_beatriz_maldonado_07_150

Jacket – Zara