Créditos
Fotógrafa: Natasha Serezhnikova @natashechka_s 
Modelo: Fernanda Botelho @whosfednandaanyway
Estilista:  Vika Kagalska @vikajewels
MUAH: Sofa Selina @selinasofa

3o9a9143 3o9a9091 3o9a9328 3o9a9286 3o9a8903_1 3o9a9020 3o9a9235 3o9a9346 3o9a9371 3o9a9466 3o9a9493 3o9a9456